KONZULTAČNO - PORADENSKÁ ČINNOSŤ

Vymáhanie pohľadávok

 • Pravidelný outsourcing pohľadávok
 • Komplexné preverenie bonity dlžníka
 • Automatizované preverovanie začatia konkurzných a reštrukturalizačných konaní na dlžníkov
 • Odkup spravovaných pohľadávok

Podnikateľské a ekonomické poradenstvo

 • Všeobecné obchodné poradenstvo
 • Poradenstvo v oblastiach financií a financovania
 • Úsporné riešenia a zefektívnenie riadiacich procesov podniku
 • Akvizície, zlúčenia, rozdelenia a likvidácie spoločností
 • Vypracovávanie podnikateľských zámerov a finančných plánov
 • Analýza hospodárskej a finančnej situácie podniku

Správa spoločností

 • Zakladanie spoločností a nadobúdanie majetkových účastí
 • Office hosting
 • Back Office services
 • Vykonávanie personálnych auditov
 • Vykonávanie bezpečnostných auditov
 • Vypracovávanie bezpečnostných projektov