O nás

O nás

BL Consulting, s.r.o., je dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť zaoberajúca sa poskytovaním služieb predovšetkým v oblasti správy a vymáhania pohľadávok a obchodovania s pohľadávkami.

BL Consulting, s.r.o. bola založená v roku 2001. Spoločníkmi spoločnosti sú advokáti a poskytujú právne služby prostredníctvom asociovanej advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o. a v Českej republike prostredníctvom advokáta: JUDr. Milan Gocník, LL.M., ktorý je zapísaný v zozname advokátov Českej advokátskej komory.

Ako postupovať po obdržaní upomienky / výzvy

Ako postupovať po obdržaní upomienky / výzvy

Najefektívnejším riešením je uhradiť dlžnú sumu v termíne uvedenom v upomienke a podľa uvedených údajov k platbe,Vyhnete sa tým ďalšiemu navyšovaniu dlžnej sumy.
Nezabudnite vždy uviesť variabilný symbol, aby bola platba správne a rýchlo priradená!

Telefonický kontakt
V nasledujúcich prípadoch, odporúčame telefonicky kontaktovať operátorov call centra, ktorí Vám vysvetlia dôvod zaslania výzvy a poskytnú primerané riešenie. Pre rýchlu identifikáciu si pripravte našu značku uvedenú vo výzve, alebo variabilný symbol.

1. Dohodnutie iného termínu úhrady alebo čiastočnej úhrady, prípadne splátok.
2. Poskytnutie podrobnejších informácii o dlhu, ktoré sa nenachádzajú vo výzve.

Kontakt mailom alebo prostredníctom kontaktného formulára
Mailová komunikácia je zdĺhavejšie a neskoré dohodnutie úhrady môže viesť k navýšeniu dlžnej sumy.
Pre rýchlu identifikáciu je potrebné uviesť našu značku uvedenú vo výzve, alebo variabilný symbol, prípadne meno a priezvisko.

Prostredníctvom mailu nás odporúčame kontaktovať najmä v prípade:
1. Zaslanie vyjadrenia k dlžnej sume z dôvodu nesúhlasu.
2. Oznámenie nových skutočností v prípade (úmrtie dlžníka, osobný bankrot/konkurz a pod.).
3. Zaslanie dokladov o zaplatení alebo vysporiadaní dlžnej sumy, ktorá je predmetom vymáhania.

Najefektívnejším riešením je uhradiť dlžnú sumu v termíne uvedenom v upomienke a podľa uvedených údajov k platbe,Vyhnete sa tým ďalšiemu navyšovaniu dlžnej sumy. Nezabudnite vždy uviesť variabilný symbol, aby bola platba správne a rýchlo priradená!

Telefonický kontakt
V nasledujúcich prípadoch, odporúčame telefonicky kontaktovať operátorov call centra, ktorí Vám vysvetlia dôvod zaslania výzvy a poskytnú primerané riešenie. Pre rýchlu identifikáciu si pripravte našu značku uvedenú vo výzve, alebo variabilný symbol.
1. Dohodnutie iného termínu úhrady alebo čiastočnej úhrady, prípadne splátok.
2. Poskytnutie podrobnejších informácii o dlhu, ktoré sa nenachádzajú vo výzve.

Kontakt mailom alebo prostredníctom kontaktného formulára
Mailová komunikácia je zdĺhavejšie a neskoré dohodnutie úhrady môže viesť k navýšeniu dlžnej sumy.
Pre rýchlu identifikáciu je potrebné uviesť našu značku uvedenú vo výzve, alebo variabilný symbol, prípadne meno a priezvisko.
Prostredníctvom mailu nás odporúčame kontaktovať najmä v prípade:
1. Zaslanie vyjadrenia k dlžnej sume z dôvodu nesúhlasu.
2. Oznámenie nových skutočností v prípade (úmrtie dlžníka, osobný bankrot/konkurz a pod.).
3. Zaslanie dokladov o zaplatení alebo vysporiadaní dlžnej sumy, ktorá je predmetom vymáhania.

kontakty

Call centrum: +421 2 322 021 55-58 | Bezplatná info linka: 0800 900 121
sme Vám k dispozícií PO-ŠT: 8:00 – 17:00 hod. a v piatok 8:00 – 16:30 hod.

E-mail: pohladavky@blc.sk

kontakty

Call centrum: +421 2 322 021 55-58
Bezplatná info linka: 0800 900 121

sme Vám k dispozícií:
PO-ŠT: 8:00 – 17:00 hod.
a v piatok 8:00 – 16:30 hod.

E-mail: pohladavky@blc.sk

kontaktný formulár

Ak máte akúkoľvek otázku ohľadom Vášho dlhu voči spoločnosti, ktorú zastupujeme, prosíme kontaktujte nás cez nasledovný kontaktný formulár, alebo nás kontaktujte telefonicky prostredníctvom nižšie uvedených čísiel.

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.

BL Consulting, s.r.o., Šoltésovej 14, 811 08  Bratislava,
IČO: 35821132 | DIČ: 202060616 | IČ DPH: SK7020001076

BL Consulting, s.r.o.
Šoltésovej 14, 811 08  Bratislava

IČO: 35821132
DIČ: 202060616
IČ DPH: SK7020001076

© 2020 – BL Consulting, s.r.o., ALL RIGHTS RESERVED, | web: Aeternus Pictures